Lett på Kroken startet i et klasserom fylt av gründerspirer en mørk høstdag i Ålesund, året 2013. Som en del av entreprenørskapslinjen CREO ble en tilfeldig jentegjeng satt sammen i gruppe for å komme opp med en innovativ forretningsidé. 

Ideene var mange, men vi kom ikke til enighet. Alle gode ting er tre, og det var først når høststormen inntok Jugendbyen at ideen slo oss. Mari var i familieselskap da vinden tok fatt i sekken med plastemballasje og spredde den utover gaten. Det ble bråstopp i kakespisingen og gjestene løp ut for å sanke inn yoghurtbeger og isbokser som var i ferd med å ende i naboens hage.

Vi oppsøkte de lokale renovatørene for å se nærmere på saken, hvor vi fikk innblikk i en krevende arbeidsdag. Mange knyttet sekken fast til søppeldunken og renovatørene utviklet slitasjeskader ved gjentatte ganger å måtte anstrenge seg for å få opp knutene.

Det måtte finnes en bedre løsning på dette problemet! Vi tok utfordringen i egne hender – og sammen dannet vi ungdomsbedriften Lett på Kroken. 

 

En rekke priser

Vi har opplevd mye på veien – og læringskurven har vært bratt. Noen av høydepunktene som kan trekkes frem er fylkesmessa for ungdomsbedrifter i Møre og Romsdal hvor vi stakk av med flere priser;

3. Plass – Beste reklamefilm
2. Plass – Beste innovative produkt
1. Plass -Beste HR-bedrift
1. Plass - Beste verdiskapningspotensiale
1. Plass – Fylkes beste ungdomsbedrift